+370 678 83438
info@birutesuostas.lt

Si?lome pasinaudoti gro?io ir sveikatos proced?romis, po kuri? J?s pasijausite lyg i? naujo atgim?. Jus atgaivins gro?io terapijos kompleksai, atliekami naudojant mineralin? vanden?, j?ros produktus, nat?ralius eterinius aliejus, med?. Po m?s? proced?r? oda taps lygesn?, stangresn? ir gra?esn?.


SPA proced?ros
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„Gintarin? akimirka“

Garo pirtis, s?kurin? vonia, masa?as su gintaro dulki? aliejumi, po masa?o - garo pirtis gintaro mi?iniui ?sigerti, poilsis su arbata

Yra ?inoma daug gydom?j? gintaro savybi?. Pagrindin? veiklioji med?iaga - gintaro r?g?tis. Ji i?siskiria ? aplink? ?ildant gintar?. Be gintarini? papuo?al? ne?iojimo, mes si?lome i?bandyti masa?? su gintaro dulki? ir aliejaus mi?iniu. Per od? gintaro r?g?tis pateks ? vis? organizm?. I?tirta, kad ji visi?kai nekenksminga, bet stiprina organizmo atsparum?, nerv? sistem?, turi harmonizuojant? poveik?, yra puikus antioksidantas - stabdo l?steli? sen?jimo procesus, gydo ?aizdas, veikia prie?u?degimi?kai.
1 val. 40 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„Karali?ka akimirka“

Pasikaitinimas pirtyje, s?kurin? vonia, k?no ?vyniojimas ? kauk? (spanguoli? arba negyvosios j?ros purvo, arba ?okolado), poilsis su arbata
?io proced?r? komplekso metu pasijusite karali?kai lepinamas. Po maloni? pirties ir s?kurin?s vonios proced?r?, SPA specialist?s ?vynios jus ? pasirinkt? k?no kauk?. Trisde?imt minu?i? b?site pasin?r? ? gamtos dovan? gl?b?.
?okoladin? k?no kauk? pasi?ymi od? jauninan?iu, stangrinan?iu, tonizuojan?iu, nuotaik? kelian?iu poveikiu.

Spanguoli? k?no kauk? dr?kina, atstato, jaunina k?no od?. Prisotina vitaminais ir mikroelementais.
Negyvosios j?ros purve yra didel? mineral? ir mikroelement? koncentracija. Nuo sen? laik? jis naudojamas ?vairioms odos, s?nari? ligoms gydyti. Purvo kauk? neutralizuoja toksinus, maitina, tonizuoja, skatina ?aizd? gijim?, veikia prie?u?degimi?kai.
1 val. 30 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„Auksin? akimirka“

Pasikaitinimas garo pirtyje, s?kurin? vonia, masa?as su medaus ir eterini? aliej? mi?iniu (20 min.), medui ?sigerti - garo pirtis (10 min.), arbata.
Medaus ir eterini? aliej? masa?as - tai masa?as, kauk? ir odos valymas vienu metu. Tai trumpas atpalaiduojantis k?no masa?as, kurio metu vietoje aliejaus naudojamas medus. Po masa?o, su medumi (kaip su k?no kauke) dar pas?d?site garo pirtyje. Patirsite nuostab? stimuliuojant?, valant?, vitaminizuojant? medaus poveik?. Tai - auksin? j?s? akimirka.

?i proced?ra netinka alergi?kiems, bei turintiems jautrius kapiliarus ?mon?ms.
1 val. 30 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„?okoladin? akimirka“

Pasikaitinimas pirtyje, s?kurin? vonia, ?okoladinis masa?as (30 min.).
Blogas mintis ir nuovarg? palik? pirties garuose, pasinersite ? ?okoladin? malonum?. ?okoladas ma?ina stres?, d?iugina siel? ir k?n?. Tai ypatingas ingridientas, atpalaiduojantis raumenis ir stimuliuojantis „laim?s“ hormon? i?siskyrim?. Viso k?no masa?as su ?okoladu suteiks nepatirt? poj??i?, o oda liks pamaitinta ir gaivi.
1 val. 30 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„Vaista?oli? proced?ra“

Pasikaitinimas pirtyje, s?kurin? vonia, k?no ?veitimas hamame su ?ilkine pir?tine, ?trynimas ?oleli? ir medaus mi?iniu, poilsis su arbata.
1 val. 30 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„Vaista?oli? rojus“

Pasikaitinimas pirtyje, s?kurin? vonia, k?no ?veitimas hamame su vaista?ol?mis (20 min.), atpalaiduojantis k?no masa?as (20 min.), poilsis su arbata.
1 val. 40 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„Klasikin? hamamo proced?ra“

Garin? pirtis, s?kurin? vonia, k?no ?veitimas ir put? masa?as ant akmeninio gulto (30 min.), atpalaiduojantis k?no masa?as su kvepian?iais aliejais (30 min.), poilsis su arbata.
2 val. 00 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„Put? malonumas“

Pasikaitinimas garo pirtyje, s?kurin? vonia, k?no ?veitimas hamame su ?ilkine pir?tine, put? masa?as (30 min.), poilsis su arbata.

Put? masa?as - tai turki?kos pirties proced?ra atliekama hamame. Pirmiausia k?nas nu?vei?iamas ?ilko pir?tine. Masa?ui padaromos putos i? nat?ralaus, od? puosel?jan?io muilo. Tai nuostabus, od? valantis masa?as.
1 val. 30 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„Relax“

Pasikaitinimas pirtyje, s?kurin? vonia, atpalaiduojantis k?no masa?as (30 min.), poilsis su arbata.
1 val. 30 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„Atgaiva“

Infra sauna (30 min.), holistinis veido ir k?no masa?as (1,5 val.), poilsis su arbata.

?odis „holistinis“ kil?s i? graiki?ko ?od?io „holos“ - rei?kia „visas“. Holistinis masa?as nedalina ?mogaus ? atskiras dalis, o veikia kaip vientisa visuma. Holistinis masa?as daromas atkreipiant d?mes? ? individualaus ?mogaus poreikius, jis padeda ir atsipalaiduoti, ir ma?ina raumen? skausmus, ir ?alina toksnus, ma?ina celiulit?, gerina kraujotak?, padeda atsikratyti nemigos, streso, depresijos.

SPA masa?as su rytieti?kais elementais veidui ir k?nui + atpalaiduojanti arbata.
2 val. 00 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„SPA malonumas“

Pasikaitinimas pirtyje, s?kurin? vonia, SPA masa?as su rytieti?kais elementais veidui ir k?nui (1,5 val.), arbata.
2 val. 30 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„Spanguol?s ?avesys“

su atpalaiduojan?iu masa?u (30 min.) - 2,5 val.
Pasikaitinimas pirtyje, s?kurin? vonia, k?no ?veitimas spanguoli? ?veitikliu, k?no ?vyniojimas ? spanguoli? kauk?, arbata.

Tai puikus jauninantis ir atpalaiduojantis k?no proced?r? kompleksas. ?velnaus pirties garo paruo?ta oda ?vei?iama nat?raliu spanguoli? tyr?s ?veitikliu. Spanguoli? sud?tyje esan?ios organin?s r?g?tys naikina mikrobus, ?alina toksinus, slopina u?degimus. Spanguoli? kauk? od? prisotina vitaminais, mikroelementais, pasi?ymi dr?kinan?iu ir jauninan?iu poveikiu. Ritual? u?baigs atpalaiduojantis viso k?no masa?as su aromatiniais aliejais.

Rekomenduojama suglebusiai, pavargusiai odai, trok?tan?iai nat?ralios gamtos glamoni?.
2 val. 30 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„Ro?i? ?avesys“

Garo pirtis, s?kurin? vonia, k?no ?veitimas ro?i? ?veitikliu, atpalaiduojantis k?no masa?as ro?i? aliejumi, ro?i? veido kauk? (dr?kinanti), arbata.

Ro?? dar vadinama g?li? karaliene. Ro??s ?iedlapiai ir aliejus, naudojami ?ioje proced?roje, pad?s pasijusti ypatingai. Ro?i? aromatas ?kvepia pasitik?jimo savimi, pakyl?ja siel? auk??iau, ir ypa? tinka moterims.
2 val. 30 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„?ilumos terapija“

Pasikaitinimas pirtyje, s?kurin? vonia, masa?as su kar?tais lavos akmenimis, arbata.

Masa?as atliekamas naudojant vulkanin?s kilm?s akmenis, turtingus gele?imi ir magniu, ilgai saugan?ius ?ilum?.

Masa?o tikslas - akmen? ?iluma ir masa?ini? judesi? pagalba atpalaiduoti organizm?, i?laisvinti giliai k?ne susikaupusias ?tampas. Kar?ti akmenys naudojami kaip ?ilumos aplikatoriai labiausiai ?temptose k?no vietose. Poveikis jau?iamas visose organizmo sistemose: ma?ojo dubens (tiek vyrams, tiek moterims), inkst?, vir?kinamojo trakto, ?irdies srities, kv?pavimo.

Masa?as rekomenduojamas ?mon?ms, varginamiems nuovargio, fizin?s ir emocin?s ?tampos, ?al?io poj??io gal?n?se. Nerekomenduojamas sergant ?min?mis ligomis, hipertonija.
2 val. 00 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„Lieknananti programa“

Infraraudon?j? spinduli? sauna (30 min.), k?no ?veitimas, liekninan?ios kauk?s ?vyniojimas problemin?ms vietoms, anticeliulitinis masa?as (30 min.), arbata.
2 val. 30 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„Veido SPA“

Veido odos ?veitimas, masa?as, kauk?, poilsis su arbata.
1 val. 15 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„Rank? SPA“

Rank? vonel? (druskos, ?oleli?, vaisi? ekstraktai), nag?, odeli? prie?i?ra (be metalini? instrument?), rank? ?veitimas, kauk?, masa?as.
0 val. 50 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„P?d? SPA“

P?d? vonel? (druskos, ?oleli?, vaisi? ekstraktai), nag?, odeli?, p?d? prie?i?ra (be metalini? instrument?), p?d? ?veitimas, kauk?, masa?as.
1 val. 30 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„Prisilietimas“

Veido masa?as, kauk?, kauk?s metu - p?d? masa?as.
1 val. 00 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„Levand? harmonija“

Garo pirtis, s?kurin? vonia, k?no ?veitimas ir levand? kauk? k?nui (30 min.), atpalaiduojantis masa?as su kar?tais levand? ry?ul?liais (30 min.), poilsis su arbata.
2 val. 00 min
Pavadinimas Proced?ra Trukm?
„Akimirka dviese“

Garo pirtis, s?kurin? vonia (40 min.), specialus atpalaiduojantis masa?as dviems (40 min.), poilsis prie arbatos (40 min.).

Tai nuostabus pasimatymas dviems. Tai tarsi visa jausm? simfonija: j?s m?gausit?s buvimu kartu pirtyje, s?kurin?je vonioje, ir masa?o metu b?site ?alia.
2 val. 00 min
B?tina i?ankstin? registracija !
Telefonai pasiteiravimui: +370 678 83438
Rezervacija
Galerija
Sveika gyvensena
Apgyvendinimas
Restoranas
Apie mus Apie mus
Restoranas Restoranas
Sveikos gyvensenos mokykla Sveikos gyvensenos mokykla
Renginiai Renginiai
Galerija Galerija
Ypatingi pasiûlymai Ypatingi pasiûlymai
Kontaktai Kontaktai
Orai Palangoje
Or? prognoz? savaitei
Sveèiّ namai Sveèiّ namai